მექრანბოჭკოვანი და მდფ ფილები
მდფ ფილა 6მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 8მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 10მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 12მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 16მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 18მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 25მმ
ვრცლად ...
მდფ ფილა 30მმ
ვრცლად ...