ლამინიატები
ბერგამა (პარლაკი)
ვრცლად ...
ჰარელი ჩევიზი (პარლაკი)
ვრცლად ...
სუმელა ფრეზე (პარლაკი)
ვრცლად ...
თეთრი ზოლიანი (პარლაკი)
ვრცლად ...
მეტალიკ კაჰვე (პარლაკი)
ვრცლად ...
ავსტრალია ჩევიზი (პარლაკი)
ვრცლად ...
მეტალიკ ბეიაზ (პარლაკი)
ვრცლად ...
მაჰაგონი (პარლაკი)
ვრცლად ...
ანტიკ ლაითი (პარლაკი)
ვრცლად ...