ლამინიატები
ავსტრალია ჩევიზი (პარლაკი)
ვრცლად ...
მეტალიკ ბეიაზ (პარლაკი)
ვრცლად ...
მაჰაგონი (პარლაკი)
ვრცლად ...
ანტიკ ლაითი (პარლაკი)
ვრცლად ...
რუჯ-მეტალიკ როუჯე (პარლაკი)
ვრცლად ...
ბეჟი (პარლაკი)
ვრცლად ...
ბარიდა (პარლაკი)
ვრცლად ...
მეტალიკი (პარლაკი)
ვრცლად ...
აკ მეშე (ლამ მდფ)
ვრცლად ...