სამზარეულოს დიზაინის იდეა, რომლის განხორციელებაში გამოყენებულია შპს ოლდ ლამის მიერ იმპორტირებული ლამინირებული დპს, პრიალა მდფ, პარლაკი ფილა, პვს მდფ.
ლამინიატები
ავსტრალია ჩევიზი (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
ავსტრალია ჩევიზი (პარლაკი)
ვრცლად ...
მეტალიკ ბეიაზ (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
მეტალიკ ბეიაზ (პარლაკი)
ვრცლად ...
მაჰაგონი (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
მაჰაგონი (პარლაკი)
ვრცლად ...
ანტიკ ლაითი (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
ანტიკ ლაითი (პარლაკი)
ვრცლად ...
რუჯ-მეტალიკ როუჯე (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
რუჯ-მეტალიკ როუჯე (პარლაკი)
ვრცლად ...
ბეჟი (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
ბეჟი (პარლაკი)
ვრცლად ...
ბარიდა (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
ბარიდა (პარლაკი)
ვრცლად ...
მეტალიკი (პარლაკი) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
მეტალიკი (პარლაკი)
ვრცლად ...
აკ მეშე (ლამ მდფ) ლამინირებული დსპ/ლამინატის დეკორის პატარა ფორმატის ფოტოსურათი
აკ მეშე (ლამ მდფ)
ვრცლად ...