თურანლარის ფირმის წიბოს დასაკრავი დანადგარის ფოტოსურათი, წიბოს ავტომატური დაკვრისათვის, თბილისში, კომპანია ოლდ ლამში.
სერვისები
განშლა და დაჭრა
შპს ოლდ ლამის ვერტიკალური ხერხის დანა, რომელიც გამოიყენება ლამინირებული დსპ-ს, მდფ-ის, და სხვა ფილების დასაჭრელად თბილისში, ამიერკავკასიაში.
საავეჯე ფილის შეძენის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ფილის ზომებზე დაჭრის სერვისი. თავდაპირველად, თქვენთვის სასურველი ზომების მიხედვით კეთდება ფილის პროგრამული განშლა ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტისა და უდანაკარგო შედეგის მისაღებად. გამზადებული ნახაზის მიხედვით ფილა დასაჭრელად სახერხ განყოფილებას გადაეცემა, რომელიც აღჭურვილია კომპანია “ბალა”-ს მაღალტექნოლოგიური ვერტიკალური ხერხებით. ჩვენი სახერხი დანადგარები და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ოპერატორები დეტალების უზუსტეს და სწორხაზოვან დაჭრას უზრუნველყოფენ. მოგვაწოდეთ თქვენი სპეციფიკაციები და დანარჩენი ჩვენ მოგვანდეთ.
განშლა და დაჭრა
შპს ოლდ ლამის ვერტიკალური ხერხის დანა, რომელიც გამოიყენება ლამინირებული დსპ-ს, მდფ-ის, და სხვა ფილების დასაჭრელად თბილისში, ამიერკავკასიაში.
წიბოს დაკვრა
პვს წიბოს რულონების ფოტოსურათი. შპს ოლდ ლამი გთავაზობთ წიბოს დაკვრის სერვისს თურანლარის ფირმის უახლესი წიბოს დასაკრავი დანადგარების მეშვეობით თბილისში.
ფილის დაჭრის შემდეგ ხორციელდება დეტალების პლასტმასის ლენტით – წიბოთი დაფარვა, რომელიც “თურანლარ”-ის უახლესი დანადგარებით სრულდება. ჩვენს წიბოს დასაკრავ მანქანებს შეუძლიათ 15 მ/წთ. სიჩქარის განვითარება და 50 მმ-მდე სისქის ფილის დალენტვა. დეტალებზე წიბოს მიკვრა წებოს ავტომატური მიწოდებისა და ტემპერატურის ზუსტი კონტროლის მეშვეობით ხორციელდება, რაც წიბოს დეტალთან თანაბარ და მტკიცე მიკვრას უზრუნველყოფს. პროცესის ბოლოს მაღალხარისხიანი ალმასის დანებით ხდება ზედმეტი ლენტის ჩამოჭრა და გლუვი ზედაპირის მიღება. წიბოს დაკვრის სერვისი თქვენი დროის დაზოგვის საუკეთესო საშუალებაა.
წიბოს დაკვრა
პვს წიბოს რულონების ფოტოსურათი. შპს ოლდ ლამი გთავაზობთ წიბოს დაკვრის სერვისს თურანლარის ფირმის უახლესი წიბოს დასაკრავი დანადგარების მეშვეობით თბილისში.
მიტანის სერვისი
სატვირთო მანქანის პატარა ფოტო, რაც მოწმობს თბილისის მასშტაბით შემდეგი საავეჯე მასალების უფასო მიტანას: ლამინირებული დსპ, მდფ, აჯეტე, აკრილის ფილა, ასევე, მაღალხარისხიანი წიბოთი ლამინირებული პროდუქცია და სხვა.
კომპანიის მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ მასალის ადგილზე უფასო მიტანის სერვისით მთელი თბილისის მასშტაბით. დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ პროდუქციის მიწოდების ფასი მანძილისა და გადასაზიდი ტვირთის წონის მიხედვით განისაზღვრება. დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით საიტზე მითითებულ ნომრებზე.
მიტანის სერვისი
სატვირთო მანქანის პატარა ფოტო, რაც მოწმობს თბილისის მასშტაბით შემდეგი საავეჯე მასალების უფასო მიტანას: ლამინირებული დსპ, მდფ, აჯეტე, აკრილის ფილა, ასევე, მაღალხარისხიანი წიბოთი ლამინირებული პროდუქცია და სხვა.
მასალის დაჭრა და ადგილზე მიტანა
კომპანია ოლდ ლამის ერთ-ერთი ვერტიკალური ხერხის ფოტო, თბილისში. აღნიშნული ვერტიკალური ხერხები აიოლებენ საავეჯე მასალის ზომებზე დაჭრის სერვისის ეფექტურ მიწოდებას.
სატვირთველის მიერ სატვირთო ავტომანქანის დატვირთვა, რომელიც ახორციელებს საავეჯე მასალის უფასო გადატანას თბილისის მასშტაბით.